Vergoedingen

De kosten voor GGZ hulpverlening door een verzekeraar wordt geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit is afhankelijk van je polis en de afspraken die de zorgverlener heeft gemaakt. Hou verder rekening met het wettelijk eigen risico.

Gecontracteerde zorgverzekeraars per 1/1/2022

Ik heb voor 2022 contracten met de volgende zorgverzekeringsconcerns:

 • Achmea; De Friesland, FBTO, Interpolis, ProLife, Ziezo, Zilveren kruis
 • ASR; ASR, DITZO
 • CARESQ; Aevitae, EuCare
 • DSW; DSW, In Twente en Stad Holland
 • ENO; Holland Zorg, Salland en Zorg Direct
 • MENZIS; Anderzorg, HEMA, Menzis, PMA, VinkVink
 • ONVZ; Jaaah, ONVZ, PNO zorg en VvAA
 • ZORG EN ZEKERHEID OWM; AZVZ, Zorg en Zekerheid

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar die behoort tot een van de bovengenoemde zorgverzekeringsconcerns (let op; er zijn meerdere labels van zorgverzekeringen in omloop, check vantevoren of die onder genoemde zorgverzekeraars vallen), dan houdt dat in dat de zorgverzekeraar jouw behandeling aan mij betaald en dat jij hiervoor alleen je eigen risico verschuldigd bent.

NIET – gecontracteerde zorgverzekeraars per 1/1/2022

Met onderstaande verzekeraars heb ik geen contract in 2022:

 • CZ (CZ, CZ direct, IZZ (door CZ), Just, Nationale Nederlanden, OHRA)
 • VGZ (Besured, Bewuzt, IZA, IZZ (door VGZ), National Academic, Promovendum, UMC, UnitedConsumers, Univé, VGZ, Zekur).

Ben je verzekerd bij een zorgverzekeraar waar ik geen overeenkomst mee heb, dan ben jezelf verantwoordelijk voor het betalen van de maandelijkse factuur aan mij. De vergoeding die je ontvangt van jouw zorgverzekeraar voor de ingediende factuur is afhankelijk van de door jouw gekozen zorgverzekering. Het is dus van belang dat je bekijkt of een behandeling binnen de GGZ bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder wordt vergoed en zo ja hoeveel er wordt vergoed. Deze percentages variëren tussen de 50% en 100% van het NzA tarief. 

Er zijn zorgverzekeraars die in 2022 het volledige NzA tarief vergoeden, zogenaamde restitutieverzekeringen. Let op! Je wettelijk eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico komt voor eigen rekening.

Wijzigingen in de bekostiging van de zorg en contracten met zorgverzekeraars per 1/1/2022

In 2022 vindt er een grote wijziging plaats in de manier waarop de behandelingen in de GGZ gefinancierd worden. Op 31 december 2021 zal ik jouw lopende behandeling (administratief) afsluiten en per 1 januari 2022 openen in het nieuwe Zorg Prestatie Model. Deze handelingen hebben consequenties voor jou als cliënt:

 • Je ongebruikte eigen risico over 2021 wordt aangesproken door de declaratie van de behandeling in het jaar 2021.
 • Bij het voortzetten van je behandeling in 2022 zal ook je eigen risico over 2022 worden aangesproken. Dit zal ieder kalenderjaar opnieuw door verzekeraar in rekening worden gebracht bij verzekerde.

In 2022 zul je (of je zorgverzekeraar) voortaan maandelijks een declaratie ontvangen voor de contacten die wij in de voorgaande maand hebben gehad. Hierdoor heb je een beter overzicht van de gemaakte kosten.

Je kunt door het volgen van de volgende link uitgebreid lezen over het nieuwe zorgprestatiemodel.

Bovenstaande lijst is met zorg samengesteld, maar er kunnen veranderingen plaatsvinden. Ook zijn er labels die onder verschillende verzekeraars vallen. Controleer dus altijd goed onder welke van de genoemde verzekeraars jouw verzekering valt.

Als je zonder verwijsbrief van de huisarts, zonder vergoeding van de zorgverzekeraar of voor niet-verzekerde zorg een behandeltraject bij mij wilt volgen, dan is dat mogelijk voor eigen rekening. Ik hanteer daarvoor het tarief van €117,- per uur, zoals vastgesteld door de NZA (2022). Meer informatie tref je hier aan.
Na iedere sessie ontvang je een factuur.

 

Verhindering

Mocht je niet in staat zijn naar een afspraak te komen, dan vraag ik je dit minimaal 24 uur voor de afspraak te laten weten. Mocht je korter dan 24 uur van te voren de afspraak afzeggen of niet op afspraak komen, dan krijg je een rekening thuis gestuurd van €50,-. Die moet je zelf betalen en wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Neem contact op

Klik op onderstaande knop om naar het contactformulier te gaan.