Soorten behandelingen

Vanuit verschillende psychotherapeutische interventies werk ik aan de behandeling van klachten. Ik combineer technieken en inzichten vanuit Schematherapie, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en Acceptance & Commitment Therapie.

Samen met jou werk ik aan vraagstukken op het gebied van onder andere persoonlijkheids- en identiteitsontwikkeling, trauma’s, angsten of stemmingsklachten. 

Door je te verdiepen in jezelf, samen op zoek te gaan en meer in contact te komen met je verlangens, patronen, gevoelens en gedachten, kan ik je helpen bij verschillende klachten en problemen. 

Basis of specialistische GGZ

Je kunt terecht in mijn praktijk voor basis en gespecialiseerde GGZ. 

Binnen de basis GGZ kun je een kort, middel of intensief  traject volgen, met een maximum van 12 sessies. Dit richt zich op licht tot matig psychische problemen en is meer klachtgericht van aard. 

Als het gaat over de specialistische GGZ dan komen meer complexe psychische problemen aan bod. De therapie is een proces waarbij psychotherapeutische interventies worden gebruikt om achtergronden, inzichten en bewustwording worden opgedaan, om die vervolgens te begeleiden naar een ander handelingsperspectief en visie op zichzelf van de cliënt. Daarbij is de samenwerking tussen behandelaar en cliënt zeer belangrijk. Bij het behandelen werk ik met meerdere technieken en invalshoeken.

Er bestaat de mogelijkheid om een digitaal consult af te nemen of andere e-health begeleiding aan te bieden. 

Aan cliënten in een crisissituatie of voor cliënten die 24-uurs zorg nodig hebben, kan ik geen behandeling bieden. Bij gespecialiseerde instellingen wordt daarvoor de passende ondersteuning geboden. 


EMDR

Wanneer je meer last hebt van pijnlijke, traumatische gebeurtenissen kan EMDR als behandelvorm worden ingezet. EMDR helpt de lading van pijnlijke herinneringen te verminderen, waardoor het vaak kan helpen een start te maken met het doorbreken van psychische patronen zoals vermijding. Bij EMDR ga je op een heel gestructureerde manier terug naar de pijnlijke herinnering terwijl je ondertussen wordt afgeleid. Door de combinatie van het oproepen van de herinnering en afleiding kan de spanning bij de herinnering zakken. EMDR blijkt bij onderzoek zo effectief dat het bij verwerken van allerlei nare herinneringen wordt toegepast, zoals pestervaringen en bij een negatief zelfbeeld.

Voor meer informatie kun je terecht bij Vereniging EMDR Nederland.


Schematherapie

Als psychische klachten of problemen in de omgang met anderen gedurende je gehele volwassen leven spelen en sterk verbonden zijn aan je persoonlijkheid kan er sprake zijn van problemen die samenhangen met je persoonlijkheid. Hierbij zijn mensen ook vatbaarder voor psychische klachten zoals angst en depressie. Om het achterliggende patroon in de persoonlijkheid goed aan te pakken is schematherapie (SFT) een geschikte behandelvorm. O.a. met ervaringsgerichte oefeningen ga ik dan aan de slag met je om meer vrede te vinden met pijn uit het verleden en meer zicht te krijgen op je ongezonde patronen in het heden (zoals bijvoorbeeld vermijding, niet assertief zijn, etc). Het uiteindelijke doel hierbij is uiteraard om die patronen te doorbreken en beter in staat te zijn goed voor jezelf te zorgen en je leven waardevol in te kunnen vullen.

Voor meer informatie kun je terecht bij de Vereniging voor Schematherapie.

Cognitieve gedragstherapie

Wanneer iemand vooral last heeft van allerlei negatieve gedachten, angsten en/of somberheid, wanneer je je wilt richten op klachten in het hier en nu, kan cognitieve gedragstherapie (CGT) goed werken. Hierbij gaat het om je bewust zijn van je gevoelens, gedachten en gedrag om vervolgens te toetsen hoe reëel je gedachten zijn en je gedrag te veranderen, waardoor je patronen doorbreekt die vaak psychische problemen in stand houden.

Meer informatie vind je bij de VGCT.


ACT

In Acceptance & Commitment Therapie (ACT) wordt mensen geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals je eigen gedrag. Je leert om ongewenste gevoelens of gedachten te accepteren in plaats van ze te willen veranderen en je te richten op het ontwikkelen van voor jou zinvolle activiteiten. Vechten tegen onvermijdelijke zaken gaat uiteindelijke ten koste van een waardevol leven. In ACT leer je o.a. om (oude negatieve) gedachten meer te zien voor wat ze zijn, namelijk een plaat die blijft hangen in de gedachtenmachine die we ‘ons brein’ noemen. Het is vaak een ‘oud verhaal’ dat het niet verdient de lading te krijgen dat je gevoel er aan geeft. Tegelijkertijd is het vaak goed te snappen dat het die lading heeft gekregen.  In ACT gaat het om acceptatie van gedachten en gevoelens; op een andere manier met je gedachten omgaan en te ontdekken wat jouw waarden zijn van waaruit je wilt leven.
In ACT leer je vaardigheden om problematische gedachten en gevoelens te accepteren en het loslaten van de zinloze strijd tegen de klachten. Uiteindelijk gaat het er om in actie te komen (’to ACT’) en niet die negatieve gedachten je handelen te laten bepalen, maar te kiezen wat je doet op basis van jouw waarden in het leven.

Neem contact op

Klik op onderstaande knop om contact op te nemen.