Van Moorsel Psychotherapie & Psychologie

 

Voor wie

Mijn specialisme ligt op het gebied van trauma (ook vroege jeugd traumatisering), hechting, identiteitsontwikkeling en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast kun je terecht voor een breed scala aan klachten als je bereid bent naar jezelf te kijken en samen met mij uit te zoeken hoe je meer in contact met jezelf kan komen. Te denken valt aan angst- en stemmingsklachten, burn-out, depressie, rouw, faalangst, onzekerheid, levensfasenproblematiek. 

Ik werk integratief. Dit betekent dat ik psychotherapeutische interventies uit verschillende richtingen met algemene therapiefactoren combineer. Ook ben ik vaardig in EMDR, Schematherapie, Cognitieve gedragstherapie en ACT.


Basis GGZ of specialistische GGZ

Bij de basis GGZ wordt meer gefocust op klachtgerichte behandeling en hierbij is het aantal sessies beperkt. Dit kan variëren tussen kort, middel en intensief. Specialistische GGZ wordt meestal ingezet bij procesgerichte behandelingen met meer de complexere psychische problemen en is veelal langduriger van aard.  Ik werk met de invalshoeken en therapieën vanuit de psychotherapie. Dit valt onder de Specialistische GGZ.


Algemene informatie

Je hebt bij de intake nodig:

·      verwijsbrief van de huisarts waarop BGGZ of SGGZ staat

·      legitimatiebewijs

·      verzekeringspas.


Verhindering

Indien je verhinderd bent voor je afspraak dan verzoek ik je deze minstens 24 uur vooraf aan de afspraak te annuleren. Indien de afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, dien je de kosten hiervoor zelf te betalen aangezien deze niet meer door de zorgverzekeraar worden vergoed. De kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn 50 euro. Mijn praktijk is niet geschikt als je dusdanige problemen hebt waarbij sprake is van een crisissituatie of waarbij je zowel binnen als buiten kantoortijden dringend en acuut hulp nodig hebt. Ik zal je dan doorverwijzen naar een instelling die 24 uur per dag bereikbaar en inzetbaar is.